torsdag 4. februar 2016

Dagens samfunn krever at jeg må være ganske smart.......Er du smart?Man bør alltid gjøre et forsøk på å bli et bedre menneske i dag enn man var i går men hvis man skal klare det så må man være ganske smart.

Å eksistere og være bra nok blant andre, kan være en umulighet. Å forsøke å være bra nok for seg selv, er en vanskelig og utfordrende fulltidsjobb. Hvis man skal klare det, så må man være ganske smart.

Mange ser veldig godt hva andre gjør feil uten å kaste blikk på seg selv og sin uperfekthet. En bør konsentrere seg mest om sine egne feil og ikke andre sine, hvis man skal vokse mentalt og erfare her i livet, men skal man klare det så må man være ganske smart.

Om man har møtt ondskap, faenskap og løgner i sleipe folk eller psykopater, bør man ignorere dem og ikke bruke tid på å forsvare seg! Man bør gå videre i livet sitt, og samtidig stole på at der er mennesker der ute, med hodet på rett plass og som klarer å tenke selv. Men skal man klare dette, må man være ganske smart.

Å fortelle sannheten uansett om det sårer, kan være en utfordring. Men det er bedre det, enn å bruke tid og krefter på å lyve om andre, eller snakke andre ned slik enkelte uten eget liv, gjør. Man bør være ærlig og rettskaffen. Men for å klare dette, trenger man å være ganske smart. 

Å dømme andre er en svakhet. For det betyr at man har stengt for sinnet sitt så det ikke kan motta andre impulser og sannheter. For hva er sannheten. Hva er din sannhet og hva er andres sannhet? Med et lukket sinn kan du ikke se annet enn din egen nese og det du velger å tro. Et lukket sinn er som en lukket bok - kunn et stykke tre. Å dømme andre er ikke så veldig smart.

Så, når du hører sladder, må du huske på at der er alltid to sider av en sak. Den siden du får høre og den siden du ikke får høre. Når man hører sladder, bør man lytte til magefølelsen så man ikke ignorerer og stenger ute feil person for det kan få fatale konsekvenser. Det kan føre til at du åpner stuedøra di til djevelens assistent. Det kan føre til at du blir det neste offeret. Og for å klare å skille på dette, må man være ganske smart..

Det er viktig å være smart. Å være smart, er et positivt ladet ord i mitt hode. Men der er de som kaster det etter deg som et hån-ord..Der er de som hinter på andres smarthet i hånende vinklinger på foreksempel facebook..Sånne er ikke særlig smarte! Jeg tror på smarte mennesker.. Jeg håper og tror jeg er ganske smart.. Og jeg er stolt av det! Hva med deg. Er du smart?


~ Eva Kristin ~


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar